Blogs

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen een technisch deel (technische bouwactiviteit) en een ruimtelijk deel (omgevingsplanactiviteit). Dit wordt ‘de knip’ genoemd.[1] In dit artikel wordt in hoofdlijnen uitgelegd wanneer iets vergunningvrij gerealiseerd kan worden onder de Omgevingswet.

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen een technisch deel (technische bouwactiviteit)…

Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet

In deze zaak ging appellant er ten onrechte vanuit dat niet handhavend kon worden opgetreden tegen de illegale bewoning van…

De mogelijkheden voor (bouw)initiatieven onder de Omgevingswet

Na heel wat jaren uitstellen stappen we op 1 januari 2024 dan toch echt over op de Omgevingswet. Alle huidige…

Geen concreet en uitvoerbaar plan: Recreanten kunnen voorlopig blijven

Afgelopen augustus[1] heeft de kantonrechter bepaald dat de recreanten van familiecamping Sandevoerde in Zandvoort voorlopig mogen blijven. De 120 recreanten…

Uitsluiting arbeidsmigranten in bestemmingsplan onevenredig

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft onlangs uitspraak gedaan over een planregel in een…

Koffie en taart serveren tijdens het shoppen? Let dan wel op!

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een zaak waar een last onder bestuursdwang was opgelegd wegens het exploiteren van koffie…

Spouwmuurisolatie? Onderzoek naar vleermuizen is verplicht!

Op 2 augustus 2023 heeft de Afdeling uitspraak gedaan over spouwmuurisolatie en de aanwezigheid van vleermuizen. Deze uitspraak is een…

Veronderstellingen van deskundigen onvoldoende voor handhaving

In een recente uitspraak komt de Afdeling tot het oordeel dat het college niet bevoegd was om handhavend op te…

Ontwikkeling overtredersbegrip: verhuurder minder snel aangemerkt als overtreder

Tot op heden werd er in het bestuursrecht en strafrecht anders gedacht over het overtredersbegrip. Op 31 mei 2023 heeft…

Beleggen in landbouwgrond vaak te mooi om waar te zijn

Beleggen in landbouwgrond is vaak te mooi om waar te zijn. Steeds vaker hoor je dat grondhandelaren massaal agrarische grond…

Padel is booming, maar hoe zit het met geluid?

Padel is booming. Waar een aantal jaar geleden deze sport onbekend was, worden er nu in sneltreinvaart padelbanen opgericht. Het…

Bouwvrijstelling geldt niet meer

Rondom stikstofdepositie is er de afgelopen tijd veel veranderd. Op 1 juli 2021 trad de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn)…

Dynamische verwijzing in bestemmingsplan kan in strijd zijn met de rechtszekerheid

Vaak wordt er in de regels van een bestemmingsplan verwezen naar andere beleidsregels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat…

Europese normen voor luchtkwaliteit aangescherpt?

Het jaar 2023 is in Nederland begonnen met kortstondig smog door fijnstof. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die…

Spouwmuurisolatie? Controleer op vleermuizen!

Vleermuizen zoeken graag warme, droge en donkere plekken op. Ideaal voor de beestjes is daarom een spouwmuur. Af en toe…

Bestemmingsplan Dorpsstraat, Beethovenstraat en het Zuideinde onherroepelijk

Mooi nieuws! Het bestemmingsplan voor de Dorpsstraat, Beethovenstraat en het Zuideinde is onherroepelijk. Het bestemmingsplan ziet op drie locaties. Op…

Nijmeegse flitsbezorging niet toegestaan

In de randstad zijn al in veel gemeenten voorbereidingen getroffen om darkstores met flitsbezorging, zoals Flink, te weren in de…

De Knip: splitsing van technisch en ruimtelijk bouwen onder de Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt vooralsnog verplaatst naar 1 januari 2023. Het is dus verstandig om alvast na…

Verlaging maximumsnelheid geen geschikt stikstofinstrument

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 april 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:3375) uitspraak gedaan over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming…

Due diligence en het omgevingsrecht

Bij veel fusies en overnames speelt het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht een belangrijke rol. Denk aan de vraag of…

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement