Blogs

Spouwmuurisolatie? Onderzoek naar vleermuizen is verplicht!

Op 2 augustus 2023 heeft de Afdeling uitspraak gedaan over spouwmuurisolatie en de aanwezigheid van vleermuizen. Deze uitspraak is een vervolg op de eerdere uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 11 mei 2021. Het ging over het volgende.

Spouwmuurisolatie? Onderzoek naar vleermuizen is verplicht!

Op 2 augustus 2023 heeft de Afdeling uitspraak gedaan over spouwmuurisolatie en de aanwezigheid van vleermuizen. Deze uitspraak is een…

Veronderstellingen van deskundigen onvoldoende voor handhaving

In een recente uitspraak komt de Afdeling tot het oordeel dat het college niet bevoegd was om handhavend op te…

Ontwikkeling overtredersbegrip: verhuurder minder snel aangemerkt als overtreder

Tot op heden werd er in het bestuursrecht en strafrecht anders gedacht over het overtredersbegrip. Op 31 mei 2023 heeft…

Beleggen in landbouwgrond vaak te mooi om waar te zijn

Beleggen in landbouwgrond is vaak te mooi om waar te zijn. Steeds vaker hoor je dat grondhandelaren massaal agrarische grond…

Padel is booming, maar hoe zit het met geluid?

Padel is booming. Waar een aantal jaar geleden deze sport onbekend was, worden er nu in sneltreinvaart padelbanen opgericht. Het…

Bouwvrijstelling geldt niet meer

Rondom stikstofdepositie is er de afgelopen tijd veel veranderd. Op 1 juli 2021 trad de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn)…

Dynamische verwijzing in bestemmingsplan kan in strijd zijn met de rechtszekerheid

Vaak wordt er in de regels van een bestemmingsplan verwezen naar andere beleidsregels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat…

Europese normen voor luchtkwaliteit aangescherpt?

Het jaar 2023 is in Nederland begonnen met kortstondig smog door fijnstof. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die…

Spouwmuurisolatie? Controleer op vleermuizen!

Vleermuizen zoeken graag warme, droge en donkere plekken op. Ideaal voor de beestjes is daarom een spouwmuur. Af en toe…

Vacature werkstudent omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is het mooiste rechtsgebied en dat laat ik jou graag in de praktijk zien! Ben jij een derde-…

Bestemmingsplan Dorpsstraat, Beethovenstraat en het Zuideinde onherroepelijk

Mooi nieuws! Het bestemmingsplan voor de Dorpsstraat, Beethovenstraat en het Zuideinde is onherroepelijk. Het bestemmingsplan ziet op drie locaties. Op…

Nijmeegse flitsbezorging niet toegestaan

In de randstad zijn al in veel gemeenten voorbereidingen getroffen om darkstores met flitsbezorging, zoals Flink, te weren in de…

De Knip: splitsing van technisch en ruimtelijk bouwen onder de Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt vooralsnog verplaatst naar 1 januari 2023. Het is dus verstandig om alvast na…

Verlaging maximumsnelheid geen geschikt stikstofinstrument

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 april 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:3375) uitspraak gedaan over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming…

Due diligence en het omgevingsrecht

Bij veel fusies en overnames speelt het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht een belangrijke rol. Denk aan de vraag of…

Moeten stikstofberekeningen na 13 januari 2022 opnieuw worden uitgevoerd?

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van de AERIUS calculator beschikbaar. De AERIUS calculator wordt gebruikt om…

Living big in a tiny house

Tiny houses zijn gewild! Klein maar fijn, betaalbaar en vaak gelegen op een mooie locatie. Het is alleen niet makkelijk…

Wethouder, let op uw woorden!

Het vertrouwensbeginsel is de laatste twee jaar volop in ontwikkeling. Wethouders en ambtenaren moeten sindsdien steeds beter op hun woorden…

Kan de Formule 1 in Zandvoort doorgaan? De rechter doet begin volgende week uitspraak

Natuurorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) is naar de voorzieningenrechter gestapt, omdat zij vindt dat de Formule 1 in Zandvoort…

Stikstofvrijstelling voor bouwactiviteiten

Goed nieuws voor de bouwsector! Sinds 1 juli 2021 is geen natuurvergunning meer nodig voor stikstofdepositie die door de bouw…

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement