Blogs

Verlaging maximumsnelheid geen geschikt stikstofinstrument

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 april 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:3375) uitspraak gedaan over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de bouw van 163 woningen in Egmond aan den Hoef. De Provincie heeft deze vergunning in oktober 2020 verleend aan de ontwikkelaar. Omwonenden hebben beroep ingesteld tegen die vergunning.

Verlaging maximumsnelheid geen geschikt stikstofinstrument

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 april 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:3375) uitspraak gedaan over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming…

Due diligence en het omgevingsrecht

Bij veel fusies en overnames speelt het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht een belangrijke rol. Denk aan de vraag of…

Moeten stikstofberekeningen na 13 januari 2022 opnieuw worden uitgevoerd?

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van de AERIUS calculator beschikbaar. De AERIUS calculator wordt gebruikt om…

Living big in a tiny house

Tiny houses zijn gewild! Klein maar fijn, betaalbaar en vaak gelegen op een mooie locatie. Het is alleen niet makkelijk…

Wethouder, let op uw woorden!

Het vertrouwensbeginsel is de laatste twee jaar volop in ontwikkeling. Wethouders en ambtenaren moeten sindsdien steeds beter op hun woorden…

Kan de Formule 1 in Zandvoort doorgaan? De rechter doet begin volgende week uitspraak

Natuurorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) is naar de voorzieningenrechter gestapt, omdat zij vindt dat de Formule 1 in Zandvoort…

Stikstofvrijstelling voor bouwactiviteiten

Goed nieuws voor de bouwsector! Sinds 1 juli 2021 is geen natuurvergunning meer nodig voor stikstofdepositie die door de bouw…

De gemeente Nijmegen mag een vergunningplicht voor kamerverhuur instellen, maar alleen voor goedkopere woningen

De gemeente Nijmegen mag een vergunningplicht voor kamerverhuur instellen, maar alleen voor goedkopere woningen. Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van…

Transformatie van vastgoed – hoe krijgt u een omgevingsvergunning?

Wilt u een leegstaand kantoorpand transformeren naar een appartementencomplex? Wilt u een kerk transformeren? Of wilt u een zonnepark realiseren…

Toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten nog verder verruimd. Wat zijn de gevolgen voor projectontwikkelaars?

  Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei jl. zullen…

Wijzigen van een monument? Let goed op welke elementen beschermd zijn!

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een monument te wijzigen. De onderdelen van het monument die beschermd zijn staan in…

Start tijdig met de vergunningaanvraag voor een buitenfestival!

De Fieldlab Evenementen zijn in volle gang en stap voor stap wordt gekeken naar mogelijkheden om evenementen zoals buitenfestivals weer…

FC Utrecht mag starten met bouw nieuw trainingscomplex, maar wel op eigen risico

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat FC Utrecht mag starten met de bouw van een nieuw trainingscomplex op sportpark Overvecht-Noord in…

Toeristische verhuur van woonruimte

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte van kracht geworden. Toeristische verhuur van woonruimte is aan…

Beoordelingskader intrekking natuurvergunning en geen vergunningplicht bij intern salderen

De Afdeling bestuursrechtspraak zet in de uitspraken van 20 januari 2021 uiteen wanneer een natuurvergunning kan en moet worden ingetrokken….

Vraag vóór 1 april 2021 een tijdelijke omgevingsvergunning aan voor bestaande short stay locaties in Utrecht

Verhuurt u een woning in Utrecht voor tijdelijk verblijf? Vraag dan vóór 1 april 2021 een tijdelijke omgevings- en onttrekkingsvergunning…

De Knip: splitsing van technisch en ruimtelijk bouwen onder de Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt vooralsnog verplaatst naar 1 januari 2023. Het is dus verstandig om alvast na…

Afschot knobbelzwanen in provincie Utrecht mag niet starten

Op 30 november 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2020:5183) geoordeeld dat de provincie Utrecht nog geen knobbelzwanen…

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement