Van Sadelhoff Legal

Advocatenkantoor gespecialiseerd in het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht

vansadelhoff logo

Ruimtelijke ordening

Wilt u de functie van uw perceel wijzigen? Bent u het niet eens met een vastgesteld omgevingsplan of wordt u geconfronteerd met een bezwaar of beroep tegen uw bouwplan? Neem dan contact met mij op!

vansadelhoff logo

Natuur en milieu

Wilt u weten of u uw bedrijfsactiviteiten kunt uitbreiden of bent u van oordeel dat de milieugevolgen van een ander project onvoldoende zijn onderzocht? Ik adviseer u hier graag over.

vansadelhoff logo

Algemeen bestuursrecht

Krijgt u te maken met een last onder dwangsom? Heeft u een vraag over een onttrekkingsvergunning of bent u van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur? Ik help u graag!

vansadelhoff logo

Due diligence

Bij de aankoop van vastgoed of overname van een bedrijf wilt u zeker weten dat u het pand kunt gebruiken voor uw bedrijfsactiviteiten. Een due diligence onderzoek op alle milieu- en omgevingsrechtelijke aspecten is dan ook cruciaal. Ik sta u graag bij in dit proces zodat u weloverwogen een investeringsbeslissing kunt nemen.

"Uw omgeving, mijn specialiteit!"

~ Charlotte van Sadelhoff

Als advocaat ben ik gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Ik adviseer en procedeer over ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Daarbij kan gedacht worden aan omgevingsplannen, omgevingsvergunningen, omzettingsvergunningen, milieukwesties en handhavingsprocedures. Uw omgeving is mijn specialiteit!

Mijn aanpak is oplossingsgericht, betrokken en efficiënt. De beste juridische oplossing hoeft niet altijd de beste oplossing voor uw zaak te zijn. Graag denk ik met u mee over uw kansen en risico’s. Ik probeer een geschil eerst minnelijk op te lossen, zodat een (onnodige) procedure kan worden voorkomen. Komt het toch aan op een procedure? Dan kunt u op mij rekenen.

“Charlotte brengt een grote rust en structuur aan in de soms heel ingewikkelde planologische kaders en procedures. Haar analytische kwaliteiten om processen te ontrafelen en de juist stappen daarin te zetten om voortgang te boeken zijn zeer behulpzaam. In kritische contacten met bewoners weet ze door haar inlevingsvermogen mensen gerust te stellen. Haar inhoudelijke kennis en interesse in haar vak geven vertrouwen in het team en de organisatie. Zij is kundig, assertief en een aangename gesprekspartner. Als teamspeler is zij één van de sterkste schakels.”

~ A. Kraljevic, Programmamanager Gebiedsontwikkeling gemeente Zaanstad

“Ik ben onder de indruk van de wijze waarop Charlotte zich ons dossier (ons is het Goois Natuurreservaat) eigen wist te maken en dat snel te voorzien van een helder en scherp advies.”

~ Edwin van Oevelen
Senior projectleider Goois Natuurreservaat

“As I am legally blond, I had a hard time figuring out how to file a complaint against a local company that was breaking local community guidelines with respect to permitted activities within the specific area development plans of our residential zone. Charlotte informally helped me to figure this out in no-time and we are back on track. Thank you Charlotte! It is great to be able to rely on your expertise!”

~ T.A. Kortekaas

“Charlotte heeft ons geholpen bij een vergunningsissue met een gemeente. Ze reageert snel, vriendelijk en to the point. Met haar goede onderzoek gaf zij ons een praktisch advies. Geen ellenlange verhandeling over jurisprudentie en ‘enerzijds’, ‘anderzijds’ maar kort en bondig. Dankzij Charlotte hebben wij de juiste beslissing genomen.”

~ Marieke

“Charlotte heeft ons bij meerdere zaken geadviseerd en ondersteund. Ze is altijd enorm betrokken en tevens zeer strijdvaardig. Dankzij haar kennis en kunde heeft ze elke zaak succesvol afgerond!”

~ N. van der Meer
Sons Real Estate

Expertise

Ruimtelijke ordening

Projectontwikkeling • Omgevingsplannen • Omgevingsvergunningen • Omzettingsvergunningen • Vergunningvrij bouwen • Nadeelcompensatie en planschade • Omgevingswet

Natuur en milieu

Natuurbescherming • Stikstof • Geluid • Luchtkwaliteit • Externe veiligheid • Bodem • m.e.r.

Algemeen bestuursrecht

Last onder dwangsom • Bestuursdwang • Wob • APV • Huisvestingsverordening • Exploitatievergunningen • Wet Bibob

Due Diligence

Aankoop en overname van vastgoed

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement