Waarvoor kunt u bij mij terecht?

vansadelhoff logo

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de inrichting van ruimte in ons land. De overheid heeft verschillende instrumenten waarmee de ruimtelijke ordening wordt geregeld, denk aan bestemmingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten en omgevingsvergunningen. Wilt u de bestemming van uw perceel wijzigen? Bent u het niet eens met een bestemmingsplan of is uw vergunningsaanvraag geweigerd? Of wordt u zelf geconfronteerd met een bezwaar tegen uw bouwproject? Dan bent u bij mij aan het goede adres.

U kunt bij mij terecht voor onder andere vragen over:

• Projectontwikkeling
• Bestemmingsplannen
• Omgevingsvergunningen
• Omzettingsvergunningen voor kamerverhuur
• Vergunningvrij bouwen
• Nadeelcompensatie en planschade
• Omgevingswet

vansadelhoff logo

Natuur en milieu

Het milieu- en natuurbeschermingsrecht wordt steeds belangrijker. Zo moet er rekening worden gehouden met de kwaliteit van de bodem, het water, de lucht en flora en fauna. De kans is groot dat u er bij het plannen of uitvoeren van een (bouw)project mee te maken krijgt. Wilt u weten of u uw bedrijfsactiviteiten kunt uitbreiden? Of bent u van oordeel dat de milieugevolgen van een ander project onvoldoende zijn onderzocht? Ik adviseer u hier graag over.

U kunt bij mij terecht voor vragen over onder andere:

• Natuurbescherming
• Stikstof
• Geluid
• Luchtkwaliteit
• Externe veiligheid
• Bodem

vansadelhoff logo

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en bevat regels die in algemene zin het handelen van de overheid beheersen. Voorbeelden zijn de regels met betrekking tot het nemen van besluiten, handhavend optreden en vergunningverlening voor allerhande activiteiten. Heeft u een last onder dwangsom opgelegd gekregen? Heeft u een vraag over een onttrekkingsvergunning of bent u van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur? Ik help u graag.

U kunt bij mij terecht voor vragen over:

• Last onder dwangsom
• Bestuursdwang
• APV
• Huisvestingsverordening
• Exploitatievergunningen
• Wet Bibob

Heeft u een vraag over een ander onderwerp? Neem dan contact met mij op en dan kijken we samen hoe ik u verder kan helpen.

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement