Padel is booming, maar hoe zit het met geluid?

Padel is booming. Waar een aantal jaar geleden deze sport onbekend was, worden er nu in sneltreinvaart padelbanen opgericht. Het gaat om een sport dat lijkt op een combinatie van tennis en squash. Tot  ongenoegen van omwonenden, omdat de banen soms erg dichtbij woningen te vinden zijn.

We zien dat er stichtingen worden opgericht die pleiten voor aparte regelgeving omtrent padelbanen. Die is er tot op heden niet. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt padel vooralsnog gelijk met tennis. Reden daarvoor is dat bij allebei sprake is van een racket- en balsport voor twee spelers of voor paren, waarbij een bal over een net gespeeld dient te worden. Ook de ruimtelijke uitstraling van een padelbaan verschilt niet wezenlijk van een tennisbaan (ABRvS, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1746). Toch trekken gemeenten steeds vaker de stekker uit padelbanen. Hoe zit dat precies?

 

Vergelijkbaar met een tennisbaan?
De vergelijking van padelbanen met tennisbanen is niet helemaal een terechte vergelijking. Door de muren, ballen en het harde racket ervaren omwonenden wel degelijk meer geluidshinder dan bij een potje tennis. Het harde gepok tegen de glazen wanden kan omstanders flinke stress bezorgen. Ook zijn de banen van padel kleiner dan die van tennis, waardoor het geluid meer geconcentreerd is.

 

Procedure tegen bestaande padelbanen
Bij padelbanen waarvoor een onherroepelijke omgevingsvergunning geldt, moet nog wel aan geluidsnormen worden voldaan. Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland bleek dat de bestaande padelbanen niet voldeden aan de normen uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. De rechter oordeelde daarom dat de padelbanen moesten sluiten tussen 20:00 en 7:00 uur (Rechtbank Noord-Holland, 30 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8688).

 

Nieuw aan te leggen padelbanen
Gaat het om nieuw aan te leggen padelbanen, dan moet er waarschijnlijk een omgevingsvergunning worden verleend. Dat biedt kansen voor omwonenden om op te komen tegen het besluit. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid voor aanleggers van padelbanen om vast rekening te houden met de mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden en om eventuele geluidsmaatregelen te treffen zodat bezwaren zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het blijft nog wel spannend hoe een rechter tegen een padelbaan aankijkt. Zolang de rechter aansluiting zoekt bij de omschrijving ‘tennisbanen’, wat volgens de VNG-brochure in milieucategorie 3.1 valt., dan betekent dit dat een richtafstand van 50 meter in de meeste gevallen volstaat. Het lastige hieraan is dat de VNG-brochure een richtlijn is en geen harde wetgeving. Zo achtte de rechter een afstand van 40 meter in een andere zaak voldoende (ABRvS, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1746).

 

NSG – Nieuwe Handreiking ‘Padel en Geluid’
Een juridisch-interessante ontwikkeling. Het wordt steeds duidelijker dat padelbanen meer geluidsoverlast veroorzaken dan tennisbanen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseert dan ook een richtafstand tussen padelbanen en milieugevoelige bestemmingen (o.a. woningen) van 150 tot 200 meter. Dat is dus heel anders dan de huidige 50 meter. Om zelf te ervaren wat het verschil is in geluid tussen een tennisbaan en een padelbaan kunt u op meldoverlastpadelbanen.nl even luisteren.

 

Komt er een padelbaan bij u in de buurt of wilt u zelf een padelbaan aanleggen? Neem contact met ons op en wij adviseren u graag!

 

Geschreven door Amy van Eijk

 

14 maart 2023

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement