Moeten stikstofberekeningen na 13 januari 2022 opnieuw worden uitgevoerd?

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van de AERIUS calculator beschikbaar. De AERIUS calculator wordt gebruikt om stikstofdepositie te berekenen op Natura-2000 gebieden. Een stikstofberekening moet vaak worden gedaan voor de vaststelling van een bestemmingsplan, bij bepaalde omgevingsvergunningen of een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming.

In het oude rekenprogramma werd de stikstofuitstoot die vrijkwam door vervoersbewegingen (denk bijvoorbeeld aan auto’s en vrachtwagens van en naar de nieuwe woonwijk of supermarkt) berekend tot 5 kilometer vanaf het Natura-2000 gebied. Alle vervoersbewegingen van bijvoorbeeld de beoogde woonwijk of supermarkt buiten een straal van 5 kilometer vanaf het Natura-2000 gebied werden niet meegerekend.

De nieuwe versie van 13 januari 2022 rekent tot 25 kilometer vanaf het Natura-2000 gebied. Vooral voor projecten met vervoersbewegingen is deze nieuwe AERIUS calculator nadeliger, omdat vervoersbewegingen tot 25 kilometer meegenomen moeten worden in plaats van 5 kilometer.

Het gevolg van de wijziging is dat de stikstofberekeningen voor alle bestemmingsplannen en vergunningen die na 13 januari 2022 zijn vastgesteld c.q. verleend, aan die nieuwe rekenmethode moeten voldoen. Let daar dus goed op!

Is er al een bestemmingsplan vastgesteld of is de omgevingsvergunning al verleend voor 13 januari 2022? Dan hoeven de berekeningen niet opnieuw te worden gedaan.

 

27 januari 2022

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement