Due diligence en het omgevingsrecht

Bij veel fusies en overnames speelt het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht een belangrijke rol. Denk aan de vraag of de beoogde activiteiten zijn toegestaan, of alle benodigde vergunningen aanwezig zijn, de aanwezigheid van bodemverontreiniging, stikstofuitstoot en eventuele handhavingsprocedures. Het is van belang om de risico’s in kaart te brengen en eventuele nadelige gevolgen uit te sluiten of daarover goede afspraken te maken.

Wilt u een due diligence onderzoek laten uitvoeren? Neem dan gerust contact met mij op!

 

9 mei 2022

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement