Wijzigen van een monument? Let goed op welke elementen beschermd zijn!

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een monument te wijzigen. De onderdelen van het monument die beschermd zijn staan in de omschrijving van het monument. In een uitspraak van de Afdeling van 28 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:906) kreeg een horecaexploitant een last onder dwangsom opgelegd omdat hij zonder omgevingsvergunning een hotel had verbouwd dat is aangewezen als rijksmonument.

De exploitant gaf aan dat alleen de buitenkant van het hotel zou zijn aangewezen als rijksmonument en dat er alleen interne verbouwingen hebben plaats gevonden. Verder gaf de exploitant aan dat, indien de binnenkant van het hotel ook onderdeel van het rijksmonument zou zijn, de last onder dwangsom onvoldoende duidelijk is. In de last staat dat de badkamers, toiletruimtes, scheidingswanden, toegangsdeuren of andere zaken die gerelateerd zijn aan het hotelmatig gebruik teruggebracht moeten worden in de vergunde toestand. De exploitant gaf aan dat er naar zijn weten nooit een schouw, historische deuren of een historische trap aanwezig zijn geweest, laat staan dat hij moeten weten hoe deze gerestaureerd moeten worden.

Volgens de Afdeling wordt in de omschrijving die hoort bij het aanwijzingsbesluit van het Rijksmonument niet expliciet het interieur genoemd, maar dat neemt niet weg dat het interieur wel bescherming kan genieten op grond van het aanwijzingsbesluit. In dit geval was de omschrijving van het Rijksmonument heel summier, maar baseerde het college zich ook op een notitie van een stedelijk bouwhistoricus. Daaruit volgde dat de schouw, deuren, trap en plafond monumentale waarde hebben gehad. In de notitie staat niet of deze onderdelen beschermd worden, omdat onduidelijk is in hoeverre deze monumentale onderdelen nog in tact waren op het moment dat het pand in 1970 als rijksmonument werd aangewezen. De Afdeling oordeelt daarom dat op basis van deze notitie niet kon worden vastgesteld of sprake was van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo. De last onder dwangsom was daarom niet deugdelijk gemotiveerd.

Voornemens om een monument te verbouwen? Kijk dan goed welke onderdelen een beschermde status hebben. Dat blijkt dus niet altijd eenvoudig te zijn.

Heeft u een last onder dwangsom opgelegd gekregen? Laat dan controleren of die last wel voldoende concreet is.

Neem voor vragen contact met mij op.

 

5 mei 2021

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement