Kan de Formule 1 in Zandvoort doorgaan? De rechter doet begin volgende week uitspraak

Natuurorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) is naar de voorzieningenrechter gestapt, omdat zij vindt dat de Formule 1 in Zandvoort op 3 september a.s. niet door mag gaan. Voor de race is door de provincie Noord-Holland een natuurvergunning verleend. MOB is van oordeel dat de natuurvergunning geschorst moet worden, omdat er teveel stikstof wordt uitgestoten en de natuurvergunning nooit verleend had mogen worden.

Onderzoeken
Voor de verlening van de natuurvergunning is in opdracht van Circuit Park Zandvoort een stikstofberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat de natuurvergunning kon worden verleend.

Volgens MOB is deze berekening onjuist. MOB heeft een nieuw onderzoek uit laten voeren waaruit blijkt dat de race zorgt voor een veel hogere stikstofuitstoot.

Het is nu aan de rechter om te beoordelen of de rapportage van Circuit Park Zandvoort juist is en of de provincie de natuurvergunning dus mocht verlenen. Om dat te beoordelen vroeg de rechtbank om een advies aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB). Dit advies kan niet op korte termijn worden gegeven, maar pas over een paar maanden. Dat is voor nu te laat, want de race start al op 3 september a.s.

Waarover moet de voorzieningenrechter nu oordelen?
Omdat het advies van de STAB niet voor de start van de race op 3 september a.s. aanwezig is, zal de voorzieningenrechter een belangenafweging moeten maken. De belangen van Circuit Park Zandvoort moeten worden afgewogen tegen de belangen van de MOB. Het belang van Circuit Park Zandvoort is onder andere een groot financieel en economisch belang. Het belang van de MOB is de bescherming van het milieu. Geen makkelijke afweging.

Ik verwacht dat de rechter toch zal oordelen dat de race door kan gaan. Als de race niet doorgaat dan staat het vast dat Circuit Park Zandvoort daar grote financiële en economische gevolgen van ondervindt. Het staat daarentegen nog niet vast of er daadwerkelijk teveel stikstof wordt uitgestoten dan is toegestaan. Omdat dat nu nog onzeker is, verwacht ik dat de belangenafweging in het voordeel van Circuit Park Zandvoort zal uitvallen. Volgende week weten we in ieder geval zeker of de race door kan gaan.

 

27 augustus 2021 

 

Update: De Formule 1 kan gewoon doorgaan. De rechtbank oordeelt als volgt:

“Nu het oordeel over de rechtmatigheid van de verleende vergunning in de bodemprocedure nog volledig open ligt, laat de voorzieningenrechter de belangenafweging in het voordeel van Circuit Zandvoort uitvallen. De voorzieningenrechter ziet daarom onvoldoende ruimte voor een gehele of gedeeltelijk schorsing van de vergunning.”

Kortom, de belangenafweging valt inderdaad in het voordeel van Circuit Zandvoort uit.

 

 

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement