De gemeente Nijmegen mag een vergunningplicht voor kamerverhuur instellen, maar alleen voor goedkopere woningen

De gemeente Nijmegen mag een vergunningplicht voor kamerverhuur instellen, maar alleen voor goedkopere woningen. Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 23 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1336) bepaald in een zaak die drie kamerverhuurders hadden aangespannen.

Wat was er aan de hand?
De gemeente heeft in de Huisvestingsverordening 2020 een vergunningplicht ingesteld om te voorkomen dat er teveel panden worden verbouwd voor kamerverhuur en er een woningtekort ontstaat. Eén van de redenen dat de gemeente Nijmegen kamerverhuur in bepaalde wijken wil tegengaan is het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken waar al veel studentenhuizen zijn. De vergunningplicht geldt voor woningen die onder de NHG-grens vallen (EUR 310.000,- in 2020) én voor woningen in bepaalde Nijmeegse wijken (oa. Centrum, Galgenveld en Hatert).

De hamvraag in deze zaak is of deze vergunningplicht in overeenstemming is met de Huisvestingswet.

Goedkopere woonruimte
Op grond van de Huisvestingswet is een vergunningplicht voor kamerverhuur (een omzettingsvergunning) alleen toegestaan als dat nodig is om een tekort aan goedkopere woonruimte te voorkomen. De Afdeling is van oordeel dat de gemeente Nijmegen voldoende heeft aangetoond dat een vergunningplicht voor kamerverhuur noodzakelijk is om een tekort aan goedkopere woonruimte in Nijmegen tegen te gaan.

Duurdere woonruimte
Voor kamerverhuur in woningen in het duurdere segment is dit volgens de Afdeling niet aangetoond. De enige reden dat de gemeente kamerverhuur van deze woningen wil reguleren is om te voorkomen dat de leefbaarheid in bepaalde wijken onder druk komt te staan. Omdat op grond van de Huisvestingswet alleen het tegengaan van woningtekorten een geldige reden is om een vergunningplicht voor kamerverhuur in te stellen, is de Huisvestingsverordening op dit punt in strijd met de Huisvestingswet. De leefbaarheid in een bepaalde wijk mag daarbij dus geen rol spelen. Kamerverhuur in woningen in het duurdere segment mag dus zonder omzettingsvergunning.

Verder bepaalt de Afdeling dat een vergunningplicht voor bestaande kamerverhuur rechtmatig kan zijn, maar dan moet wel rekening worden gehouden met de gevolgen daarvan voor zowel woningeigenaren als bewoners en moet er een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden.

Gevolgen voor de praktijk
Het gevolg van de uitspraak is dat voor het verhuren van kamers in Nijmegen met een waarde tot de NHG-grens nog steeds omzettingsvergunning nodig is. Eigenaren van duurdere woningen die kamers willen verhuren hoeven géén omzettingsvergunning aan te vragen. Voor al langer bestaande kamerverhuur moet per geval worden bekeken of er een omzettingsvergunning nodig is.

 

Iedere gemeente gaat verschillend om met kamerverhuur. Let daar dus goed op. Wilt u weten welke vergunningen voor kamerverhuur in uw gemeente gelden? Neem contact met mij op!

 

24 juni 2021

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement