Gemeente Zaanstad

“Charlotte brengt een grote rust en structuur aan in de soms heel ingewikkelde planologische kaders en procedures. Haar analytische kwaliteiten om processen te ontrafelen en de juist stappen daarin te zetten om voortgang te boeken zijn zeer behulpzaam. In kritische contacten met bewoners weet ze door haar inlevingsvermogen mensen gerust te stellen. Haar inhoudelijke kennis en interesse in haar vak geven vertrouwen in het team en de organisatie. Zij is kundig, assertief en een aangename gesprekspartner. Als teamspeler is zij één van de sterkste schakels.”

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement