FC Utrecht mag starten met bouw nieuw trainingscomplex, maar wel op eigen risico

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat FC Utrecht mag starten met de bouw van een nieuw trainingscomplex op sportpark Overvecht-Noord in Utrecht (Rechtbank Midden-Nederland, 5 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:849).


FC Utrecht wil beginnen met bouwen

FC Utrecht wil met het eerste elftal uitwijken naar de andere kant van de stad, omdat de huidige capaciteit van het trainingscomplex van FC Utrecht niet meer toereikend is. De gemeente is eigenaar van het sportpark en maakt ieder jaar een verdeling voor het gebruik van de velden. De omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe trainingscomplex is voor een periode van 10 jaar verleend. Amateurvoetbalclub EDO is het hier niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning. EDO traint op sportpark Overvecht-Noord en is bang dat er door de komst van het nieuwe trainingscomplex van FC Utrecht onvoldoende ruimte is en dat er parkeerproblemen ontstaan.

Ook twijfelt EDO onder andere aan de betrouwbaarheid van het ecologisch onderzoek dat FC Utrecht heeft laten doen. Daaruit blijken geen bijzonderheden, terwijl EDO juist veel hazen en konijnen heeft gezien.

EDO heeft de voorzieningenrechter gevraagd om FC Utrecht te verbieden om te starten met de bouw zolang de bezwaarprocedure nog loopt.


Oordeel voorzieningenrechter

Parkeerproblematiek
Tot nu toe was EDO de enige gebruiker van het sportpark met vier velden. De komst van FC Utrecht naar het sportpark betekent dat EDO de ruimte moet delen met FC Utrecht. EDO heeft aangegeven dat zij het met de gewijzigde indeling niet meer voor elkaar krijgt om haar trainings- en wedstrijdschema rond te krijgen. De voorzieningenrechter oordeelt dat EDO dit niet concreet heeft gemaakt en gaat er dan ook van uit dat het na de komst van FC Utrecht nog steeds mogelijk is om alle teams van EDO te laten trainen. De groeiruimte die EDO op het sportpark had is geen blijvend recht. De gemeente mag de belangen van FC Utrecht daarom zwaarder laten wegen. Het is mogelijk om de nieuwbouw na tien jaar weer te verwijderen.

Ecologisch onderzoek
Voor wat betreft het ecologisch onderzoek oordeelt de voorzieningenrechter dat de eigen waarneming van EDO onvoldoende is. Het feit dat EDO hazen en konijnen zou hebben gezien is onvoldoende om te kunnen oordelen dat het ecologisch onderzoek van de deskundige onzorgvuldig is.


Huiswerk met betrekking tot het parkeren

De komst van FC Utrecht naar Overvecht-Noord betekent dat er meer vraag zal zijn naar parkeerplaatsen bij het sportpark. Door de nieuwbouw verdwijnt een deel van de huidige parkeerplaatsen. FC Utrecht wil 45 extra parkeerplaatsen aanleggen, maar voor eigen gebruik en achter een hek. Als dat hek dicht is kunnen de leden van EDO en de andere gebruikers van het sportpark daar niet terecht. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente nog wel zorgvuldig moet onderzoeken of aan de parkeervraag wordt voldaan. Omdat de voorzieningenrechter geen reden heeft om te denken dat FC Utrecht er echt op uit is om wel het nieuwe gebouw te bouwen, maar niet de parkeerplaatsen aan te leggen, mag de bouw doorgaan. Dit is wel op eigen risico van FC Utrecht. Er bestaat een kans dat de gemeente in de bezwaarprocedure alsnog anders beslist of dat de rechtbank in een bodemprocedure anders oordeelt.

 

Wilt u bezwaar maken tegen een bouwplan of wordt u geconfronteerd met een bezwaar? Neem dan gerust contact met mij op.

 

8 maart 2021

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Privacy Statement